KURS POMOC KUCHENNA -  30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

1. Wprowadzenie do pracy jako pomoc kuchenna

 • Rola i obowiązki pomocnika kuchennego
 • Znaczenie pracy zespołowej w kuchni

2. Higiena i bezpieczeństwo w pracy

 • Zasady higieny osobistej i czystości w miejscu pracy
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w kuchni

3. Znajomość sprzętu i narzędzi kuchennych

 • Omówienie podstawowego wyposażenia kuchennego
 • Szkolenie z obsługi sprzętu kuchennego

4. Techniki przygotowywania składników

 • Obróbka i przygotowanie warzyw, mięsa i innych składników
 • Poznanie różnych technik krojenia i siekania

5. Przygotowywanie prostych dań

 • Gotowanie potraw podstawowych, takich jak zupy, sałatki, sosy
 • Praktyczne ćwiczenia w przygotowywaniu posiłków

6. Zasady organizacji pracy w kuchni

 • Skuteczne zarządzanie czasem i zadaniami w kuchni
 • Koordynacja pracy zespołu kuchennego

7. Obsługa sprzętu kuchennego

 • Prawidłowa obsługa i konserwacja sprzętu kuchennego
 • Zapobieganie awariom i wypadkom w kuchni

8. Obsługa dostaw

 • Przyjmowanie dostaw produktów spożywczych
 • Organizacja i przechowywanie składników kuchennych

9. Podstawy diety i żywienia

 • Zasady zdrowego żywienia
 • Znajomość podstawowych grup produktów spożywczych

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.