KURS KUCHNIA MOLEKULARNA -  16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do kuchni molekularnej
 • Definicja kuchni molekularnej i jej historia
 • Omówienie głównych technik i narzędzi używanych w kuchni molekularnej
 1. Podstawowe techniki kuchni molekularnej
 • Żelowanie: przygotowywanie żeli o różnych konsystencjach
 • Emulgowanie: tworzenie emulsji i pianek z użyciem substancji żelujących
 1. Sferifikacja
 • Sferifikacja metodą klasyczną i odwróconą
 • Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu sferycznych kropli i kulek
 1. Zimne techniki kuchni molekularnej
 • Nitro-gotowanie: przygotowywanie potraw za pomocą ciekłego azotu
 • Zamarzanie odwrotne: tworzenie efektownych lodów i sorbetów
 1. Emulsje i pianki
 • Przygotowywanie różnych rodzajów emulsji i pianek za pomocą lecytyny sojowej
 • Techniki tworzenia pianek stabilnych i trwałych
 1. Dehydratacja i kapsułkowanie
 • Techniki dehydratacji owoców i warzyw
 • Tworzenie kapsułek smakowych z wykorzystaniem agar-agar
 1. Praktyczne zastosowanie technik
 • Przygotowywanie kilku potraw z wykorzystaniem poznanych technik kuchni molekularnej
 • Omówienie możliwości kreatywnego wykorzystania technik w codziennej kuchni

Kurs o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.