KURS KELNERSKI -  30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

1. Wprowadzenie do zawodu kelnera

 • Rola kelnera w restauracji
 • Podstawowe obowiązki i odpowiedzialności kelnera

2. Etykieta i savoir-vivre w pracy kelnera

 • Zasady zachowania i etykiety w restauracji
 • Obsługa klienta zgodnie z zasadami savoir-vivre'u

3. Higiena osobista i bezpieczeństwo w pracy

 • Wpływ higieny osobistej na reputację restauracji
 • Zasady bezpiecznej pracy w gastronomii

4. Obsługa klienta

 • Budowanie relacji z klientami
 • Obsługa zamówień i reagowanie na potrzeby klienta

5. Techniki serwowania

 • Nakrywanie stołu i serwowanie potraw
 • Podstawy serwowania różnych rodzajów napojów

6. Zasady obsługi kasy

 • Przyjmowanie zamówień.
 • Obsługa kasy i rozliczanie się z klientami

7. Obsługa reklamacji

 • Sposoby radzenia sobie z reklamacjami klientów
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie pozytywnej atmosfery

8. Zarządzanie stresem

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy kelnera
 • Techniki relaksacyjne i utrzymanie spokoju w trudnych sytuacjach

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.