KURS CARVING -  8 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

1. Wprowadzenie do carvingu

 • Definicja carvingu i jego znaczenie w sztuce kulinarnej
 • Omówienie różnych stylów i technik carvingu

2. Narzędzia i materiały

 • Przegląd niezbędnych narzędzi do carvingu: noże, rzeźbiarskie dłuta, płaskorzeźby
 • Wybór odpowiednich materiałów do carvingu: owoce, warzywa, masło itp.

3. Podstawowe techniki

 • Techniki podstawowego wycinania: prostokątne, trójkątne, zaokrąglone
 • Ćwiczenia praktyczne w wycinaniu prostych kształtów

4. Zaawansowane techniki

 • Techniki wycinania detali: liście, kwiaty, wzory geometryczne
 • Ćwiczenia praktyczne w wycinaniu zaawansowanych wzorów

5. Carving 3D

 • Wprowadzenie do carvingu w trzech wymiarach
 • Techniki wycinania figur i postaci z owoców i warzyw

6. Praktyczne zastosowanie

 • Stworzenie dekoracyjnych aranżacji z wyciętych elementów
 • Przygotowanie prezentacji potraw z wykorzystaniem carvingu

Kurs o łącznym czasie trwania 8 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.